Cyklus obnovy a kontrol střech dle ČSN 73 1901:

Tabulka H.1 - Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí

Tabulka H.1 - Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí

KONSTRUKČNÍ ČÁST                            STAV                         CYKLUS KONTROL (ROKY)

Povrch střechy


Vtoky


Nátěry, nástřiky


Hydroizolační vrstvaTmelené spáry


Oplechování, lemování


Nadstřešní konstrukce

Bez nečistot, náletové zeleně

Průchozí, chráněné


Souvislé, nepoškozené

Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn

Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy

Připevněné, pevné spoje

Soudržný a hydrofobní povrch, neproniká voda za hydroizolační vrstvu
0,5


0,5


1


11


11

Tabulka H.2 - Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí

Tabulka H.2 - Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí

KONSTRUKČNÍ ČÁST   JAK ZTRATÍ SVOJI FUNKCI   ODHAD CYKLU OBNOVY A ÚDRŽBY (ROKY)  ČETNOST ZA ŽIVOTNOST (ROKY)

NUTNÁ OPATŘENÍ


Tmelové spáryNátěry klempířských prvků


Klasické omítky nadstřešních konstrukcí
Dlažba na podložkách položená na textilii

Spárovací hmota u lepené dlažby
Trhliny v tmenu, odtržení od některého z povrchů


Odlupování


Ztráta soudržnosti, opadávání, odlupování, nasákavost


Zanesením organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetaceVznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár
2-3


3-5
10


4

5
10


4-6
2


4

5
Odstranit tmel, nově zatmelitOčistit, nové nátěry
Nová omítka
Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie


Provést přespárování

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat na tel. +420 602 214 397 nebo na emailu: malecekicm@gmail.com Rádi Vám poradíme čí vypracujeme cenovou nabídku.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů