Servisní služba do 48 hodin

„Lenoch i pod svou střechou zmokne.“

 

Dále nabízíme :

  • Posouzení Vašeho střešního systému – v jakém je stavu, jaká je jeho životnost.
  • Provedeme případné opravy systémovým řešením s podporou technického dozoru dodavatele materiálů dle Vašeho výběru.
  • Rekonstrukce Vašich střech s ohledem na Vaše představy a požadavky.
  • Pravidelnou kontrolu dle doporučených cyklů podle ČSN 73 1901.
  • Sestavíme manuál pro údržbu střechy v zimním období.
  • Můžeme aplikovat záchytný systém pro údržbu Vaší střechy, pokud ho nemáte.
  • Zajistíme odborné provedení zásahů do Vašich střešních systémů při změnách VZT a dalších případech.
  • Kontrola světlíků a VZT z hlediska bezpečnosti a voděvzdornosti.
  • Kontrola čistoty střešního pláště – bez náletové zeleně, cizích předmětů apod.

SOS 48 

Kvalita střechy a pravidelná údržba určují životnost střešní konstrukce i hydroizolace. Kontrolami a opravami, které budou prováděny včas a v pravidelných intervalech, se předejde rizikům, ke kterým dochází v průběhu užívání střechy. Většinou se jedná o problémy se zatékáním. Z tohoto důvodu doporučujeme servisní prohlídky dle tabulek ČSN 73 1901 nebo klimatických katastrofách především krupobití a vichřici.

Nepočítejte s tím, že by i ta sebedokonalejší střecha byla zcela bezúdržbová.

Hello world!

Welcome to